møte-arbeidsplass

Årsmøte med Nord-Vestlandet

ÅRSMØTE 2019

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Gruppe Nordvest landet inviterer til årsmøte lørdag den 9.mars.

Sakliste:
1. Konstituering av årsmøtet
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av to møtende medlemmer til undertegning av protokoll
5. Årsberetning fra styret
6. Regnskap / Budsjett
​7. Valg
8. Innkomne forslag

Møtet slutt!

Saker til behandling må være innkommet til styret før 14.2.12.

Møt opp, bli orientert, si din meining og vær med på å styrke foreningen!

Påmelding

Påmelding