grønne-bygg-miljøvennlige-bygg-illustrasjonsbilde

Årsmøte med faglig program: NS 3031, Nullenergihus og plusshus – Hvor er vi?

Foredrag:

NS 3031 – Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data er trukket tilbake, men skal brukes i påvente en ny beregningsmetode. Komitemedlem Usman Dar fra Sweco kommer for å fortelle oss hva som kommer i stedet og konsekvensene dette vil få. Videre vil han snakke om målet om nær nullenergi i 2020. Etterpå vil Inger Andersen fra Sintef ta oss videre fra nullenergi til plusshus. Der får vi innsyn i hvor langt man er kommet på dette feltet og hva erfaringene er så langt.


Agenda for årsmøtet:

1. Konstituering av årsmøtet, godkjenning av eventuelle fullmakter og vurdering av årsmøtets beslutningsdyktighet.
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av to møtende medlemmer til undertegning av protokoll
5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning og revidert regnskap (vedlagt)
​6. Valg av styremedlemmer (kandidater er forespurt)
7. Innkomne forslag

Påmelding

Agenda

  • 16:00
    Registrering og middag
  • 16:30
    Årsmøte
  • 16:45
    Foredrag (inkl. pause)

Påmelding