automasjon illustrasjonsfoto

Årsmøte med faglig progam

Årsmøte + VVS-fagets grensesnitt mot automasjon

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk foreningen, Mo bygruppe, inviterer til årsmøte med faglig innhold. Først gjennomføres årsmøte etterfulgt av middag og foredrag med tema byggautomasjon.

En grunnleggende forståelse er viktig for å gjøre det riktig første gang

Uten god styring vil de fleste teknisk anlegg fungere dårlig, samtidig som det sløses med energi. Byggene våre blir stadig mer automatiserte og mulighetene er mange. Det kan det være vanskelig å henge med når det snakkes om byggautomasjon og faget har store grensesnitt mot VVS-faget.

VVS-foreningen inviterer derfor til lavterskel medlemsmøte om byggautomasjon, da automatisering og SD er en nødvendighet for å få fungerende bygg. Brynjulf Skjulsvik, fra Pro Integrated Management AS,fører oss gjennom temaet slik at alle får en felles grunnleggende forståelse som man kan bygge videre på. Det er viktig å kunne noe av stammespråket.

​Det blir servert pizza før foredraget!
Påmelding

Agenda Årsmøte

Saksliste årsmøte
1. Åpning (starter kl 15:30)
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av medlemmer til å undertegne referat
4. Årsberetning for 2018 og aktivitetsplan for 2019
5. Regnskap 2018
6. Budsjett 2019
7. Navnebytte for Mo bygruppe, forslag til nytt navn: VVS-foreningen Helgeland
8. Innkomne saker/evt.
9. Valg (se nedenfor)

Innkomne saker/evt.
Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 må være lederen skriftlig i hende senest Mandag 25.02

På valg:
Styremedlem Adrian, Benjamin Olsen, Ragni Storvolleng og Patrick Solvang.
Ekstraordinært: Styreleder Merete Larsen ønsker å tre ut av styret og denne stillingen er dermed også på valg.

Varamedlem Lars Erik Lorentzen er ikke på valg.

På styrets forespørsel har disse takket ja til å stille til valg:
Leder: Adrian Benjamin Olsen
Styremedlemmer: Ragni Storvolleng, Patrick Solvang og Lars Erik Lorentzen
Varamedlemmer: Frida Jamtli og Ruben Moen Iversen


Agenda

 • Årsmøte med Pizza
  15:30 – 16:15
 • VVS-fagets grensesnitt mot automasjon
  16-15 – 18:15
   Tema som gjennomgås:​
  • Nødvendig instrumentering
  • Brukergrensesnitt
  • De viktigste protokoller BAcnet, Modbus, KNX, Can bus
  • Hvem har ansvar for hva i prosjekter?
  • ITB-rollen
  • Hva er nødvendig av service på slike anlegg?

Påmelding