middag-illustrasjon

Årsmøte m/ festmiddag og ølsmaking

Fredag den 22.mars inviterer Norsk VVS Energi- og Miljøtekniskforening, gruppe Sørlandet, til årsmøte etterfulgt av festmiddag og ølsmaking.

AGENDA FOR ÅRSMØTET:

 1. Konstituering av årsmøtet, godkjenning av eventuelle fullmakter og vurdering av årsmøtets beslutningsdyktighet.
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Valg av to møtende medlemmer til undertegning av protokoll
  5. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
  6. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap og budsjett
  ​7. Valg av styremedlemmer
  8. Innkomne saker

PÅMELDING


Agenda

 • 18:00-21:00
  • Årsmøte
  • Fag-Kahoot, med fine premier
  • Ølsmaking
  • Festmiddag

Påmelding