Byggeplass_avfukter_ftech
Byggeplass_avfukter_ftech

Enkel vei til fossilfri byggeplass

Velger du avfukter framfor fossilfyrt byggtørker, får du mye lavere CO2-utslipp, lavere energiutgifter og full kontroll på tørkeprosessen.

Poenget med en tradisjonell byggtørker er å redusere relativ luftfuktighet ved å varme opp kald uteluft. Selve oppvarmingen fjerner ikke fuktighet; den må sendes ut via oppvarmet luft. Dette krever store luftmengder og mye energi til å varme opp kald uteluft – og tørkeprosessen inni bygget avhenger av værforholdene ute.

– Med rotoravfuktere får du full kontroll på fuktigheten inne i bygget, mye lavere forurensning og mye mindre energibruk, sier Odd Olav Fosso, salgs- og prosjektingeniør hos F-Tech.

Kan starte tidlig

Rotoravfuktere fra F-Tech har store overflater med silicagel som fanger fuktigheten fra lufta i bygget, og avfukteren sender tørket luft tilbake ut i bygget. Dette kan gjøres via avkastkanaler i ventilasjonsanlegget, eller med fleksible slanger. En viktig praktisk fordel med rotoravfukter, er at de fungerer effektivt også ved lave temperaturer. (Ned til – 35 °C). 

– Vi kan begynne å tørke tidlig i prosessen, allerede i råbyggfasen når bygget er tett. Skulle vi brukt kondensavfukter, måtte vi kjørt opp temperaturen først, poengterer Inge Andersen, lager- og innkjøpsansvarlig hos Lab Entreprenør i Bergen. Kondensavfuktere er bare effektive over 20 °C og relativ fuktighet over 60 %.

Bruker lite strøm

Ifølge Andersen har Lab Entreprenør gode erfaringer med rotoravfuktere, og de eier utstyret selv.

– Vi bruker det stort sett på de fleste prosjektene våre, sier han. Det betyr til bygg i ulike fasonger og størrelser.

– Avfukterne er snille på forbruk. Du må ha strøm fram, men du trenger ikke dimensjonere anlegget større på grunn av det, forteller Andersen.

Sparer 70 % av energiutgifter

– Å bruke en rotoravfukter er egentlig akkurat det samme som å sette opp en gammeldags propanbrenner; du må koble kanaler og få blåst inn luft. Men du slipper å tenke på eksplosjonsfare, poengterer Fosso. I de aller fleste tilfeller kan avfuktere drives av strøm, også i større bygg. Beregninger F-Tech har gjort ut fra faktiske erfaringer, viser at avfuktere kan spare 70 % av energiutgiftene sammenlignet med å bruke varme og ventilasjon.

– Selv om utstyret er litt dyrere å leie enn store byggtørker, vil du totalt sett komme rimeligere ut, fastslår Fosso.