stefan anderson
INTERVJU: Stefan Andersson jobber til daglig som FoU leder brannsikkerhet i Norconsult.

Brannsikring anno 2019

Brannsikkerhet i norske bygg er generelt ganske bra. Man er opptatt av brannsikring, man er nøye, men nye materialer og nye metoder skaper klart en del usikkerhet.

- Stefan Andersson

Gjennom våren holder Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening kurs i brann- og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg over hele landet. Vi har tatt en prat med kursets foredragsholder, Stefan Andersson – Ta en titt og få med deg siste nytt innen brannsikkerhet!