Elektro AS utvider på Helgeland

Elektro AS, Bodø har kjøpt 70 prosent av aksjene i Helgeland Ventilasjon AS i Mosjøen. Aksjene er kjøpt fra gründerne av selskapet.

Published

– Vi ønsker ytterligere å styrke vår satsing på Helgeland og vår inntreden i Helgeland Ventilasjon AS er derfor viktig for oss, sier Einar Jørgensen administrerende direktør i Elektro AS i pressemeldingen.

– Vi har et meget godt inntrykk av Helgeland Ventilasjon AS, selskapet har kompetente medarbeidere og ledelse, samt god erfaring innenfor mange ulike prosjekter og tjenester. Selskapet har også sunn økonomi og lønnsom drift, fortsetter Jørgensen.

Styrke posisjon

– Kjøpet av Helgeland Ventilasjon AS vil styrke Elektro-konsernets posisjon som leverandør av byggtekniske løsninger i Helgelandsregionen, samt være med på å trygge og utvikle arbeidsplassene i våre bedrifter, fortsetter Jørgensen videre.

Elektro AS er allerede hovedeier i elektroentreprenøren Elektrikern Mosjøen AS. I tillegg eier Elektro AS elektroentreprenøren Elektro Mo AS og rørentreprenøren Nilsson Mo AS, begge med virksomhet på Mo, samt elektroentreprenøren Elektro Helgeland AS i Lurøy kommune.

– Når det først ble aktuelt å få inn flere eiere, ønsket vi å ha en større aktør med på laget. Vi følte det da naturlig ha med en nordnorsk privateid bedrift som Elektro AS, sier Rune Bjørkås, som er en av eierne og daglig leder i Helgeland Ventilasjon AS.

Datterselskap

– Med Elektro AS på eiersiden vil vi stå bedre rustet for fremtiden. Etter vår oppfatning vil fellesskapet i Elektro-konsernet og samarbeid mellom selskapene i konsernet gi oss utviklingsmuligheter både faglig og markedsmessig, og styrke bedriften og sikre lokale arbeidsplasser, sier Bjørkås som sammen med de øvrige gründerne fortsatt vil være medeiere i selskapet.

Helgeland Ventilasjon AS vil nå bli et datterselskap i Elektro-konsernet, selskapet vil bli videreført i sin i helhet og med nåværende ledelse.

Helgeland Ventilasjon AS har seks ansatte og hadde i 2021 en omsetning på 14,5 mill. kroner. Selskapet har kontor i Mosjøen, men utfører oppdrag i store deler av Helgeland.

Elektro AS

Elektro AS ble etablert i 1946, og konsernet fremstår i dag som en av Norges største privateide tekniske entreprenører med 650 medarbeidere innen alle tekniske fagområder bl.a. elektro, VVS og ventilasjon. Konsernet omsatte for 908 mill. kroner i 2021.

Konsernets produkter og tjenester omfatter elektroinstallasjon, alarm- og sikkerhetsanlegg, lås og beslag, automasjon, telecom og maritim elektro/elektronikk, ventilasjon og rørleggertjenester.

Konsernet består i alt av 17 datterselskaper lokalisert fra Trøndelag i sør til Vesterålen i nord. Selskapets hovedkontor er lokalisert til Energihuset i Bodø, hvor morselskapet Elektro AS, Elektro Bodø AS og Nilsson AS er samlokalisert.


Powered by Labrador CMS