vindu-dagslys

Dagslys – en forutsetning for god folkehelse

Det er vitenskapelig bevist og bred enighet i fagmiljøene om at dagslys virker positivt inn på menneskers helse og trivsel. Hvordan skal vi sikre at boligene våre har tilfredsstillende tilgang på dagslys, spør Ragnhild H. Løge og Line Karlsen i Erichsen & Horgen AS i denne fagartikkelen.

Klikk her for å laste ned hele fagartikkelen.