Kulde

F-gasser-kjølemedium-miljø

Kuldemedium/kjølemedium

Kuldemedium eller kjølemedium er et begrep innenfor kjøle- og varmeteknologi og er fellesbetegnelsen for væske og gass som finnes i […]