Mange småbedrifter frykter konkurs på grunn av høye strømpriser. SMB-sjef Jørund Rytman ber regjeringen om å raskt få på plass en strømpakke.
Mange småbedrifter frykter konkurs på grunn av høye strømpriser. SMB-sjef Jørund Rytman ber regjeringen om å raskt få på plass en strømpakke.

ARBEIDSLIV

Tusenvis av arbeidsplasser truet

Nå haster det med å få på plass en strømpakke til bedriftene, mener SMB.

Published

Galopperende strømpriser rammer ikke bare husholdningene.

En ny undersøkelse viser nemlig at mange små og mellomstore bedrifter frykter konkurs på grunn av de høye strømprisene.

Og med det står potensielt tusenvis av arbeidsplasser på spill.

Krevende situasjon

Blant SMB Norges medlemmer, opplyser over halvparten i undersøkelsen at årets andre halvår blir svakere enn «normalår».

Imidlertid svarer hele 15 prosent at de ser en reell fare for at de ikke vil overleve nok en vinter – uten snarlig statlig strømbistand.

Som regel regnes en bedrift med opptil 20 ansatte som små i Norge. En bedrift med 20 til 100 ansatte anses som mellomstor.

Det betyr at små og mellomstore bedrifter utgjør om lag 99 prosent av alle bedrifter i landet, ifølge NHO.

– Situasjonen oppleves som ekstremt krevende for våre medlemmer akkurat nå, og mange er redde for fremtiden, sier SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman i en pressemelding.

– Så fort som mulig

SMB-sjefen opplyser at de daglig mottar henvendelser fra frustrerte bedriftseiere som forteller om strømregninger som er tre - fire ganger høyere enn i fjor. Og det til tross for å ha iverksatt tiltak for å redusere strømforbruket.

Nå krever SMB at regjeringen tar umiddelbar affære.

- Det er helt åpenbart for oss at vi må få på plass en strømpakke til bedriftene så fort som mulig, slår Rytman fast.

Blant annet ønsker interesseorganisasjonen en strømstøtteordning tilsvarende ordningen for husholdningene, samt midlertidig fjerning av elavgift og MVA på strøm.

Tiltakene SMB Norge etterlyser:

1. Strømstøtte til bedriftene. For de små og mellomstore er det viktig at ordningen er ukomplisert og ubyråkratisk, slik at bedriftene ikke har behov for hjelp fra regnskapsfører, revisor eller advokater for å få støtte.

 1. En ordning for bedriftene bør derfor ta utgangspunkt i strømstøtten som gis til husholdningene.
 2. Midlertidig fjerning av elavgiften og merverdiavgift på strøm i en begrenset periode.
 3. Sørge for at små og mellomstore bedrifter får tilgang på en rådgivningstjeneste for bedrifter som sliter.
 4. Sørge for at bedrifter gjøres kjent med rekonstruksjonsloven.
 5. Mer utbygging av kraft, fortrinnsvis gjennom utvidelse og fornying av eksisterende vannkraftverk.
 6. Eksportstans for strøm ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

Tallene fra undersøkelsen:

 • 52 prosent tror at andre halvår 2022 blir verre enn et «normalår».
 • 50 prosent mener at resultatet for bedriften hittil er svakere eller mye svakere sammenliknet med et «normalår».
 • 15 prosent ser en reell fare for konkurs dersom regjeringen ikke tar grep for å lette på byrden med høye strømkostnader i vinter.
 • 49 prosent forventer at bedriften går med ti prosent eller mer i underskudd grunnet høye strømpriser.
 • 13 prosent av bedriftene har fastprisavtale på strøm i dag. Det betyr at svært mange bedrifter er utsatt for svingninger i energimarkedet.
 • 39 prosent opplever utfordringer med likviditeten grunnet høye strømpriser
 • 53 prosent ønsker at staten dekker alt over en fastsatt makspris (som for husholdningene)
 • Cirka hver tredje bedrift ønsker å redusere eller fjerne elavgiften og/eller merverdiavgiften på strøm.

Kilde: SMB Norge

Powered by Labrador CMS