Annonse i fagblad

Norsk VVS

NORSK VVS er Norges ledende fagblad for bransjefolk og beslutningstakere innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Fagbladet inneholder produktnyheter, trender, firmanytt og faglige nyvinninger. NORSK VVS distribueres til VVS-rådgivere, ventilasjons-entrepenører, bygge- og prosjektledere, større byggherrer og VVS-bransjen forøvrig. NORSK VVS er eid av og medlemsblad for Norsk VVS Energi- og miljøteknisk forening.
Norsk VVS fagbladet for alt innen VVS-bransjen

Kontakt oss

Anita Lindberg
Tlf: 97 17 70 68
E-post: anita@nemitek.no

Rørfag

RØRFAG henvender seg til alle med profesjonell interesse for VVS-bransjen. Det vil si de som prosjekterer, monterer, drifter, vedlikeholder og eier røranlegg for sanitær, varme, kjøling, avløp og gass.

Med 11 årlige papirutgaver og daglig oppdatert nettutgave dekker Rørfag behovet for informasjon om rørfaget og bransjen. Deler av opplaget på Rørfag går ut som medlemsblad for Rørentreprenørene Norge.

Rørfag fagbladet for alt innen rørfaget og til rørleggeren

Kontakt oss

Anita Lindberg
Tlf: 97 17 70 68
E-post: anita@nemitek.no

Byggdrifteren

BYGGDRIFTEREN er fagbladet for alle som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg. Byggdrifteren dekker alle områder innen eiendomsdrift. Vi publiserer praktisk rettet fagstoff om avfallshåndtering, energieffektivisering, facility management, renhold, sikkerhet, VVS. I tillegg skriver vi om trender, utdanning og forskning, utvikling i driftsbransjen og holder deg oppdatert på kurs, messer og seminarer. Byggdrifteren er medlemsbladet for NBEF, Norges Bygg- og Eiendomsforening og Fagforbundet og er medarrangør av Driftskonferansen.
Byggdrifteren fagbladet for alt innen drift av bygg

Kontakt oss

Fredrik G. Larsen
Tlf: 47 36 59 64
E-post: fredik@nemitek.no